Tiếp cận thông: New Beach Cảnh

FarmVille Beach Landscape Mệt mỏi của tuyết, cỏ, hoặc sa mạc khô cằn? Bây giờ bạn có thể thay đổi của bạn tiếp cận thông cảnh quan thành một bãi biển đầy thú vị vừa được phát hành Beach cảnh quan, bây giờ có sẵn trong thị trường.

Cũng giống như cảnh quan phát hành trước đó, bạn có thể mua các cảnh quan Beach chỉ 1.000 xu. Đây là các thiết lập hoàn hảo cho các chủ đề hiện tại New England, cũng như mùa hè, và khi bạn lốp cát ở ngón chân của bạn (hoặc cuốc của bạn!), Chỉ cần mua bất kỳ các cảnh quan khác nhau có sẵn để thay đổi mọi thứ lên một lần nữa.

Hãy vui vẻ!